ظرفیت این سالن که در سوئیت اسپیناس هتل واقع در طبقه چهاردهم طراحی شده است، 14 نفر به صورت میز کنفرانس می باشد. با انتخاب این سالن، رویداد های شغلی و همکاری های خود با شرکت ها و گروه های دیگر را به صورت ویژه برگزار کنید.

تعداد صندلی ها:
مساحت 40 مترمربع
ابعاد 8 در 5 متر
میزگرد 15
پذیرش 100
چینش کنفرانسی 90
چینش کلاسی 90
چینش U شکل 55
چینش سینمایی 120