این سالن برای برگزاری جلسات، کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه ها طراحی شده است. تجهیزات مدرن، تکنولوژی استثنایی و دکوراسیون ویژه ای که برای این سالن در نظر گرفته شده است، آن را قادر ساخته است که در ارائه ی خدمات مربوطه بی رقیب باشد. ظرفیت این سالن هفتصد مهمان می باشد. با انتخاب این سالن، رویداد های شغلی و همکاری های خود با شرکت ها و گروه های دیگر را به صورت ویژه برگزار کنید.

تعداد صندلی ها:
مساحت 912 مترمربع
ابعاد 38 در 24 مترمربع
تعداد میزگرد 48
پذیرش 400
چینش کنفرانسی 220
چینش کلاسی 400
چینش U شکل 150
چینش سینمایی 800