سالن خلیج فارس دو ورودی مجلل دارد و با پیشرفته ترین تکنولوژی ها به میهمانان جلسات، مراسم های خصوصی و کنفرانس های بین المللی شما خوشامد می گوید. این سالن قابلیت پذیرایی از هفتصد مهمان را دارا می باشد. اتاق VIP خلیج فارس با فضایی مناسب و درخور، جهت برگزاری مراسم ویژه درنظر گرفته شده است.

تعداد صندلی ها
مساحت 950 مترمربع
ابعاد 25 در 38 متر
تعداد میزگرد 50
پذیرش 450
چینش کنفرانس 200
چینش کلاسی 400
چینش U شکل 150
چینش سینمایی 800