پیشنهاد خرید زودتر از اقامت

با رزرو و تایید رزرو 30 روز قبل از اقامت از 20% تخفیف بهره مند شوید.

این پیشنهاد شامل :

• اینترنت پرسرعت رایگان داخل اتاق

• صبحانه رایگان در رستوران بلوار 126

شرایط و ضوابط :

1. تمامی نرخها بر اساس وجه رایج کشور (ریال) میباشد.

2. تمامی پرداختی ها باید تا 3 روز قبل از ورود مهمان انجام شده باشد.

3. روزهایی که از این پیشنهاد ویژه مستثنی هستند از 2 تا 6 اردیبهشت و 14 تا 20 اردیبهشت ماه است.

4. نرخ ها شامل مالیات و ارزش افزوده است.

5. این پیشنهاد در زمان تلفیق با دیگر پیشنهادات ، فاقد اعتبار خواهد بود.

6. به پیشنهاد فوق هیچگونه حق کمیسیونی تعلق نخواهد گرفت.

7. هرگونه کنسلی باید تا 24 ساعت قبل از ورود مهمان به هتل اطلاع داده شود، در غیر این صورت هزینه یک شب به حساب مهمان شارژ خواهد شد.


انتخاب این پیشنهاد ویژه